Grossierschep RVS

€ 5,95

Ze zijn alle drie net iets anders van formaat. Op foto 4 kan je het verschil zien.

De bovenste & onderste zijn de grootste, de middelste wat smaller.